กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" วันที่ 20 มิถุนายน 2561


การประชุมระดมสมองเรื่อง ตามหา Big Data ด้านการเกษตรของประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ goo.gl/RyM6FJ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำหรับการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้จากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ตามระเบียบดังนี้ ...


การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขการสำรองห้องพัก  (ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการเข้าพักต้องจ่ายเงินกับโรงแรมโดยตรง ซึ่ง วช. ไม่ได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้) กรุณาสำรองห้องพักและชำระเงินล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเข้าพัก กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน ตามราคาค่าห้องพักต่อหนึ่งคืน ส่วนที่เหลือชำระในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ แจ้งโรงแรมทันทีที่ต้อง...


การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง “ทะเลไทยไร้ขยะ” และ “การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561


การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561


หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Next >