กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 : ภาคกลาง ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2560

 

1. แฟ้มลงทะเบียนมีจำนวน 16 แฟ้ม ชื่อของท่านจะเรียงตามลำดับเลขที่ลงทะเบียน ท่านสามารถแจ้งลำดับเลขที่ตามแฟ้มลงทะเบียนดังลำดับเลขที่ลงทะเบียนและรายชื่อดังแนบ

2. ขอสงวนสิทธิ์การแจกเอกสารประกอบการประชุมสำหรับผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 1-1,500 ก่อนและเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

3. วิธีการค้นหาชื่อตนเอง ให้กด Ctrl+F จะขึ้นหน้าจอว่า Find แล้วให้พิมพ์ชื่อตนเอง จากนั้นกด NEXT

4. ท่านสามารถพิจารณาเข้าร่วมประชุมภาคอื่นได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=46

 

ลำดับเลขที่ลงทะเบียนและรายชื่อ