กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Previous Frame Next Frame
  • Model1
  • Model2
  • Model3

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการ "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" วันที่ 20 มิถุนายน 2561

 

 

กำหนดการ "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน" วันที่ 20 มิถุนายน 2561